vrijdag, januari 27, 2006

energieprestatieregelgeving

Vandaag de eerste nieuwsbrief ontvangen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, omtrent de energieprestatie regelgeving.

De nieuwsbrief is ook online te lezen.

Ondertussen is bouwlustig Vlaanderen op de hoogte dat de nieuwe regelgeving van kracht is.
De nieuwe formulieren voor het indienen van een bouwaanvraag zijn er ook, en zijn van het web te downloaden.

De formulieren zijn nu op één enkel recto-verso A-4 af te drukken, wat een vooruitgang is op het dubbel gebouwen A-3 formulier. De procedure bij de bouwaanvraag is ook iets éénvoudiger. De isolatieberekening met bijhorende formulieren komt te vervallen. Nu dient enkel aangevinkt te worden of de aanvraag onder de nieuwe energieprestatie wetgeving valt of niet.

Het is pas bij het aangeven van het starten van de werkzaamheden, dat de bouw zal moeten aangeven wie de EPB-verslaggever zal zijn. De eigenlijke EPB aangifte gebeurt binnen de 6 maand na het ingebruiknemen van het bouwwerk.

Een belangerijke zinssnede in de nieuwsbrief verwijst naar de taak van de architect: "Informeer de opdrachtgever over de energieprestatieregelgeving en vermeldt de extra taak in het contract."

De "overhandige" 'praktische gids voor als u binnenkort gaat bouwen of verbouwen' is ook te downloaden.

Bij deze heb ik al één van de belangerijke taken vervult, het informeren. :)

Geen opmerkingen: